TOEIC (Test of English International Communication)
หลักสูตร TOEIC

"สอนสด โดยอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื้อหาเข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์ข้อสอบ"
 • วัตถุประสงค์
 • ทำไมต้องเรียนกับ INTER
 • วิชาภาษาอังกฤษโทอิค สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าสัมภาษณ์ทำงานในหน่วยงาน สายการบิน,โรงแรม,การปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ต้องการผลสอบโทอิค ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
 • 1. สอนสดทุกชั่วโมงโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
  2. เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบ
  3. สอนโดยหลักสูตรที่เข้มขัน รับรองผล

เนื้อหาหลักสูตร TOEIC COURSE

สำหรับงานสายการบิน,งานบริษัท,งานโรงแรม และบุคคลทั่วไป
 • - Listening Comprehension
 • - Reading Comprehension
 • - Structure and Error Identification
 • - Vocabulary
 • - Advance Analysis

    ปัจจุบันตลาดแรงงานในรูปแบบบริษัท หน่วยงานของรัฐบาล ธุรกิจโรงแรมรวมไป จนถึงงานสายการบิน ล้วนแต่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างสูง ดังนั้นหากทุกๆ ท่านต้องการงานที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้า จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC เพื่อเข้าสู่จุดมุ่งหมายของงานที่ทุกคนปรารถนา

     หลักสูตรโทอิค เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการสอบโทอิค? เพื่อใช้ในการสมัครงาน หรือวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน และสอบเลื่อนตำแหน่ง หรือเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำงานในองค์กรระดับชาติ ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนหลักของโทอิค ดังนี้

1. Listening Comprehension 2. Reading Comprehension
 • รูปภาพ (Pictures)
 • คำถาม และการโต้ตอบ (Question-Response)
 • บทสนทนาอย่างสั้น (Short Conversation)
 • บทพูดอย่างสั้น (Short Talks)
 • การเติมประโยคให้สมบูรณ์ (Sentence Completion)
 • การวิเคราะห์ส่วนที่ผิดในประโยค (Error Recognition)

ตัวอย่างรายชื่อบริษัทหรือหน่วยงานชั้นนำที่ใช้คะแนนโทอิคในการยื่นเข้าทำงาน

 • Advanced info Service (AIS)
 • Air Andaman
 • Angel Air
 • Honda Autumoblie (Thailand)
 • Isusu (thailand)
 • Japan Airlines
 • JALWays
 • Japan International Cooperation Agency
 • Johnson & Johnson ASEAN
 • Johnson & Johnson Medical
 • KASIKORNBANK
 • KLM Royal Dutch Airlines
 • Asiana Airlines
 • Bangkok Airways
 • Betagro Group
 • Central Department Stores
 • DTAC (Total Access Communication)
 • Emirates Airlines
 • Finnair
 • NEC (Thailland)
 • NEC-Tokin Electronics
 • Orient Thai Airlines
 • Pan Pacific Hotel
 • Panasonic
 • PB Air
 • The Peninsula Bangkok
 • Phoenix S&C (THAI Customer Service Agent)
 • Phuket Airlines
 • PTT Exploration & Production
 • Qantas Airlines
 • Qatar Air
 • The Regent Bangkok
 • Samsung Asia
 • Samsung Corporation
 • Samsung Electronics
 • Seagate Technology
 • Sharp

โทอิคย่อมาจากอะไร ?
โทอิค ย่อมาจาก Test of English for International Communication

โทอิค คืออะไร?
โทอิค เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (English Proficiency Test) ที่ใช้ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ในการนำความรู้ภาษาอังกฤษมาใช้ สำหรับการติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน

English Proficiency Test คืออะไร ?
เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ กล่าวคือ เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดทักษะความสามารถที่ผู้สอบมีอยู่ และสามารถนำเอาไปใช้ได้ในขณะนั้น ซึ่งจะแตกต่างจากข้อสอบที่ใช้เมื่อตอนเป็นนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมักจะมีวัตถุประสงค์ในการทดสอบผู้เรียนว่า ได้รู้ถึงเนื้อหาต่างๆมากน้อยเพียงใด แบบทดสอบลักษณะนี้เรียกว่า Achievement Test

ใครเป็นผู้รับรองแบบทดสอบโทอิค?
โทอิค จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ที่เมืองพริ้นส์ตัน รัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการพัฒนาแบบทดสอบต่างๆ เช่น TOEFL,GMAT,GRE,SAT เป็นต้น

ใครควรสอบโทอิค?
กลุ่มเป้าหมายของโทอิค ได้แก่ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบเป็นสจ๊วต หรือ แอร์โฮสเตส และเป็นผู้ทำงานในองค์กรราชการและธุรกิจทั่วไป

ทำคะแนนโทอิคเท่าไหร่ถึงจะผ่าน?
คะแนนของโทอิค ไม่มีคะแนนได้คะแนนตก และคะแนนติดลบ คะแนนแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ

มีเทคนิคในการเตรียมตัวสอบอย่างไร?
 • คุณสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการดูโทรทัศน์ หรือ วีดีโอ, อ่านหนังสือ หรือบทความ ฟังวิทยุ (ทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษ) อย่างสม่ำเสมอ วันละ 10-20 นาที แล้วเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆ
 • ฝึกพูดคุยกับเพื่อนๆ หรือบุคคลที่มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ตรงจุดนี้ทำให้คุณคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
 • ผู้สอบจะต้องรู้ว่า ต้องพัฒนาทักษะใดเป็นพิเศษ และต้องฝึกฝนพร้อมตั้งวัตถุประสงค์ในการสอบ

ความแตกต่างระหว่าง  Toeic และ Toefl แตกต่างกันอย่างไร?
TOEIC & TOEFL ต่างเป็นแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) แต่โทอิค เน้นทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึง ปริญญาเอก

TOEIC เรียนแล้วเอาไปใช้ทำไรได้บ้าง ?
โทอิค สามารถนำไปยื่นสมัครสอบตามสายการบินต่างๆทั้งในส่วนของงานทางด้าน Flight Attendant หรือว่าจะเป็นงานทางด้านภาคพื้นดินไม่ว่าจะเป็น Ground และยังใช้ในส่วนการสมัครงานในส่วนของโรงแรม และบริษัทที่มีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติ รวมถึงใช้ยื่นสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ด้วย

ผลคะแนนโทอิคมีอายุเท่าไหร่ ?
จริงๆแล้วต้องขึ้นกับทางบริษัทที่เราจะเข้าไปสมัครงาน หรือที่เราจะยื่นสำหรับเรียนต่อ ว่าเขาจะกำหนดไว้กี่ปี หรือกี่เดือน แต่โดยทั่งไปแล้วผลคะแนนของโทอิค นั้นจะอยู่ได้ประมาณ 2 ปี

ทำไมต้องมีผลคะแนนโทอิค ?
สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจก็น่าจะมีผลคะแนนโทอิค ที่สูงๆไว้เพิ่มโอกาสในการทำงานในอนาคตที่ดีกว่า

เรียนโทอิคอย่างไรให้ได้คะแนนสูงสุด?
ต้องตั้งใจเรียนเวลาที่อาจารย์สอน และพยามยามเข้าเรียนให้ครบทุกชั่วโมง ต้องฝึกทำข้อสอบที่อาจารย์ให้มามากๆ เพื่อจะได้เกิดความชำนาญและที่สำคัญต้องทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าน้องๆได้คะแนนโทอิค 750 ขึ้นไปแล้วแต่ถ้าระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะลืมกันได้ ซึ่งน้องๆจะต้องมีการฝึกฝนและนำไปใช้งานด้วยเพราะมันเป็นหัวใจหลักของการเรียนภาษาอังกฤษ

โทอิคที่ INTER ACADEMY จะแตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างไร?
ทางสถาบันจะมีการปูพื้นฐาน ในส่วนของภาษาอังกฤษตั้งแต่ Structure น้องจะได้ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วย สำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่แน่น และในส่วนน้องๆที่พื้นฐานภาษาอังกฤษดีแล้วก็ถือว่าจะได้ทบทวนพื้นฐานไปด้วย และที่สำคัญ ในส่วนของการเรียนโทอิค กับทางสถาบันเรายังมีการรับรองผลโทอิค ให้ด้วยนะคะ ถ้าเรียนกับทางสถาบันแล้วไปสอยที่ศูนย์สอบโทอิค คะแนนยังไม่ถึง 750 คะแนนน้องๆ ก็สามารถนำผลคะแนนที่ยังไม่ผ่านมาลงทะเบียนเรียนอีกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการสมัครเรียนอีกด้วยนะคะ

ลักษณะของข้อสอบโทอิคเป็นยังไงบ้าง และสอบเกี่ยวกับอะไร?
ข้อสอบโทอิค มีทั้งหมด 200 ข้อ และก็แบ่งเป็น 2 ส่วนนะคะ ส่วนที่ 1 ก็จะเป็นส่วนของการฟัง (Listening) ซึ่งแบ่งเป็น

 • Photograghs ซึ่งข้อสอบจะมีรูปมาให้ แล้วเราก็ฟังเสียงพูดน้องๆก็เลือกให้ตรงกับรูปที่ควรจะเป็น มี 4 ตัวเลือก
 • Stimulus Response ซึ่งก็เป็นแบบถามตอบ ไม่มีโจทย์เป็นอักษรใช้การฟังอย่างเดียวซึ่งน้องๆจะต้องตั้งใจฟังมากๆเพราะ เดี๋ยวจะฟังไม่ทัน และจะทำให้ดูคำตอบสลับข้อได้ ซึ่งในส่วนตรงนี้ จะมีตัวเลือกให้ 3 ข้อ
 • Short Conversational ในส่วนนี้จะเป็นบทสนทนาสั้นๆมีโจทย์ถามในข้อสอบและก็มีตัวเลือกให้ด้วย ส่วนคำตอบจะอยู่ในเรื่องที่สนทนากัน
 • Short Talks ในส่วนนี้ก็จะเป็นบทสนทนายาวๆ หรือพูดเรื่องราวต่างๆยาวนิดนึง น้องๆจะต้องตั้งใจฟังเพื่อไม่ให้พลาดในการทำข้อสอบ ส่วนที่ 2 ก็จะเป็นส่วนของการอ่าน (Reading)
 • Incomplete Sentencesในส่วนของหัวข้อนี้ก็จะมีประมาณ 40 ข้อซึ่งน้องๆ ต้องพิจาราณานิดนึงนะคะเพราะน้องๆจะต้องหาประโยคที่สมบุรณ์ที่สุด ส่วนใหญ่ในส่วนของ Reading ก็จะเน้นพวกไวยากรณ์
 • Error Recogntion ก็มีประมาณ 20 ข้อ อันนี้ก็จะเน้นไวยากรณ์ อีกเหมือนกัน
 • Reading Comprehension ก็มีประมาณ 40 ข้อซึ่งก็แบ่งเป็นเรื่องซึ่งหนึ่งเรื่องก็จะใช้เป็นคำถามประมาณ 3-5 ข้อ ไม่ยากแต่น้องๆจะต้องใช้เวลาอ่านพอสมควร สำหรับเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบโทอิค ก็ใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง

ศูนย์สอบโทอิคอยู่ที่ไหน?
ศูนย์สอบโทอิค อยู่ที่ตึก BB Tower ชั้น 19 สุขุมวิท 21 Tel.02-260706102-260753502-2607189

โทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-933-6833-4
02-933-6631-2
เปิดบริการทุกวัน 8.30 - 18.00น.
หยุด วันนักขัตฤกษ์
(โทร. 087-125-6970)


สาขาลาดพร้าว ตรงข้ามตลาดโชคชัย 4
เลขที่ 46 - 48 ซอยลาดพร้าว 58/1 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ 10310
Tel : 02-933-6833-4,02-933-6631-2
Mobile :  087-125-6970 (หลังเวลา 18.00น.)
Email : inter@interacademy.ac.th