สมัครเรียน และ ชำระเงิน

กรณีที่นักศึกษาสมัครเรียน ชำระ ผ่านการโอนเงิน หรือ ชำระโดยเช็ค

ชื่อบัญชี

  • โรงเรียนธุรกิจการบินภาษาและการนำเข้า-ส่งออก
  • INTER ACADEMY (เลือกสั่งจ่ายเพียง 1 ชื่อ)

ชำระเงิน

  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • สาขา ลาดพร้าว 59 บัญชี ออมทรัพย์
  • เลขที่บัญชี 010-2-92453-2
** หมายเหตุ
  • กรณีสั่งจ่ายเช็คให้เลือกชื่อบัญชี ตามข้อ1 หรือข้อ2 เพียง1 ชื่อเท่านั้น
  • กรณีโอนเงินผ่านตู้ ATM ให้ใช้ชื่อ INTER ACADEMY
  • โรงเรียน ได้รับการยกเว้นภาษีเพราะรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • กรณีโอนผ่านเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกฃ์สลิปพร้อมกับใบลงทะเบียนเรียนเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครกับที่เบอร์
  • FAX : 02-933-6833 , 02-933-6834 หรือ ติดต่อที่สถาบัน
โทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-933-6833-4
02-933-6631-2
เปิดบริการทุกวัน 8.30 - 18.00น.
หยุด วันนักขัตฤกษ์
(โทร. 087-125-6970)


สาขาลาดพร้าว ตรงข้ามตลาดโชคชัย 4
เลขที่ 46 - 48 ซอยลาดพร้าว 58/1 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ 10310
Tel : 02-933-6833-4,02-933-6631-2
Mobile :  087-125-6970 (หลังเวลา 18.00น.)
Email : inter@interacademy.ac.th